2017-03-28
1670
1
0


ოთხკუთხედები - წარმოადგენს მრავალკუთხედს, რომელიც შეიცავს ოთხ წვეროს და ოთხ გვერდს.

თვისებები:

ნებისმიერი ამოზნექილი ოთხკუთხედის ფართობი ტოლია დიაგონალებისა და მათ შორის კუთხის სინუსის ნამრავლის ნახევრისა. ოთხკუთხედის კუთხეების ჯამი 2п = 360°.

ოთხკუთხედი შეიძლება ჩაიხაზოს წრეში, თუ მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი 180° ტოლია:

< A + < C = < B + < d = 180.

ოთხკუთხედი წრეზე შემოხაზულია, თუ მოპირდაპირე გვერდების ჯამი ტოლია. (AB+CD=BC+AD).

რომბი- პარალელოგრამი , რომლის მოპირდაპირე გვერდები პარალელურია და ამასთანავე ყველა გვერდი ტოლია. მისი დიაგონალები მართი კუთხით გადაკვეთს ერთმანეთს (ურთიერთმართობულია). რომბის დიაგონალები მისი ბისექტრისებია. რომბის ერთ გვერდთან მდებარე კუთხეების გრადუსული ჯამი 180°-ს უდრის.

პარალელოგრამი- ოთხკუთხედი, რომლის მოპირდაპირე გვერდები პარალელურია.

პარალელოგრამის თვისებები: 1. პარალელოგრამის მოპირდაპირე გვერდები წყვილ-წყვილად ტოლია; 2. პარალელოგრამს დიაგონალი ორ ტოლ სამკუთხედად ჰყოფს; 3. პარალელოგრამში დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე იყოფიან.

დაწვრილებით პროექტის შესახებ

წყარო

ვიკიპედია

მოიწონეთ გვერდი

დამატებული კომენტარები

ამ პოსტს არა აქვს ჯერ კომენტარები

კომენტარის დამატება

არ ვარ რობოტი

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 92

კომენტარი სულ: 27

საიტზე იმყოფება: 7

არქივი

2022-04

2019-05

2019-04