2019-04-07
258
0
0

 1. სურათზე მითითებული ზომების მიხედვით ვიპოვოთ ხის სიმაღლე.

  სურათის მიხედვით გავქვს tg71,5°=x/5;

  აქედან, x=5×tg71, 5°=5×2,98868=14,9 (მ)

  ხის წვერომდე AB მანძილს cos71,5°=5/AB

  დამოკიდებულებიდან ვიპოვით.

  გამოიყენეთ კალკულატორი, ან სახელმძღვანელოში მოცემული სათანადო ცხრილი და იპოვეთ AB (მიახლოვებით).

  ამოცანაში მართკუთხა სამკუთხედის ერთ-ერთი მახვილი კუთხისა და კათეტის საშუალებით ვიპოვეთ მეორე კათეტი და ჰიპოტენუზა.

  საჭირო ფორმულები:

  Cosa=მიმდებარე/ჰიპოტენუზაიპოტენუზა

  Sina=მოპირდაპირე/ჰიპოტენუზა

  Tga=მოპირდაპირე/მიმდებარე

 2. ვთქვათ, მდინარის ნაპირიდან 20 მეტრის მანძილზე - A წერტილში ვიმყოფებით და ვმოძრაობთ მდინარისკენ - ნაპირის B წერტილისკენ, AB=40მ. იპოვეთ კუთხე ჩვენი მოძრაობის მიმართულებისა და მდინარის ნაპირს შორის (a კუთხე).

  სურათის მიხედვით მართკუთხა სამკუთხედის ორი გვერდი ვიცით, ვპოულობთ კუთხეს.

  sina=20/40=1/2, a=30°

  საჭირო ფორმულები:

  Sina=მოპირდაპირე/ჰიპოტენუზა

  Cosa=მიმდებარე/ჰიპოტენუზა

  Tga=sina/cosa

 3. 12 მეტრიანი MN ანძის NK ჩრდილის სიგრძე 9 მეტრია. ვიპოვოთ კუთხე KM ნახევარწრფისა (KM სხივს) და ჰორიზონტს (KN-ს) შორის.

  ცხადია, Tga=12/9=4/3

  კალკულატორის გამოყენებით, a=53,13°(მიახლოებით). აქ სამკუთხედის ორი გვერდით ერთ-ერთი მახვილი კუთხე ვიპოვეთ

  საჭირო ფორმულები:

  Sina=მოპირდაპირე/ჰიპოტენუზა

  Cosa=მიმდებარე/ჰიპოტენუზა

  Tga=მიმდებარე/მოპირდაპირე

 4. ცნობილია შუქურის H სიმაღლეზღვის დონიდან და ზღვაძე მოძრავი გემის მიმართულებით გაშვებული სინათლის სხივის დახრის a კუთხე (ამ კუთხის გასაზომი სპეციალური ხელსაწყოები არსებობს). ამ მონაცემებით განვსაზღვრავთ გემამდე c მქნძილს:

  C=H/sina

  საჭირო ფორმულებია:

  Sina=მოპირდაპირე/ჰიპოტენუზა

  Cosa=მიმდებარე/ჰიპოტენუზა

  Tga=sina/cosa

 5. ვთქვათ ვამზადებთ კარავს, რომლის ფუძის გვერდებია a მ და b მ, სახურავის დახრის კუთხეა a. რამდენი კვადრატული მეტრი ქსოვილი დაგვჭირდება კარვის სახურავისთვის? სახურავის გვერდის სიგრძე b მეტრია, x სიგანეს განვსაზღვრავთ
  (a/2)/x=cosa დამოკიდებულებიდან. x=a/2cosa (მ). სულ კარვის სახურავს დასჭირდება ab/cosa კვადრატული მეტრი ქსოვილი.

  საჭირო ფორმულები:

  Cosa=მიმდებარე/ჰიპოტენუზა

  Sina=მოპირდაპირე/ჰიპოტენუზა

  Tga=sina/cosa

 6. რაიმე მაღალი ობიექტის სიმაღლის გასაგებად კუთხის საზომი სპეციალური ხელსაწყოთი ზომავენ ობიექტის „ხედვის" a მანძილს ობიექტამდე იმ ადგილიდან, საიდანაც კუთხის გაზომვა ხდება. ეს ადგილი ობიექტის ფუძის დონეზე შეირჩევა.

  ობიექტის სიმაღლე განისაზღვრება x:a=tga ფამოკიდებულებიდან - x=atga.

  საჭირო ფორმულები:

  Sina=მოპირდაპირე/ ჰიპოტენუზა

  Cosa= მიმდებარე/ჰიპოტენუზა

  Tga=sina/tga

 7. გარკვეულ ადგილას მდინარეე გასადები AC ხიდის სიგრძის დასადგენად ერთ-ერთ ნაპირზე განათავსებენ ე.წ. ბაზისს - a სიგრძის AB “მონაკვეთს". ბაზისის ერთ-ერთი A ბოლოდან მეორე ნაპირზე AB-სადმი მართობული მიმართულებით რაიმე C ობიექტს მონიშნავენ (სურათზე ხეა შერჩეული), მეორე B ბოლოდან ზომავენ b კუთხეს ბაზისსა და BC-ს შორის.

  ხიდის სიგრძის დადგენა შეიძლება x:a=tgb დამოკიდებულებიდან - x=atgb.

  საჭირო ფორმულები:

  Sina=მიპირდაპირე/ჰიპოტენუზა

  Cosa=მიმდებარე/ჰიპოტენუზა

  Tga=sina/cosa

დაწვრილებით პროექტის შესახებ

წყარო

სახელმძღვანელო

მოიწონეთ გვერდი

დამატებული კომენტარები

ამ პოსტს არა აქვს ჯერ კომენტარები

კომენტარის დამატება

არ ვარ რობოტი

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 66

კომენტარი სულ: 27

საიტზე იმყოფება: 3

არქივი

2019-05

2019-04

2018-05