2019-04-07
885
0
1

 1. პარალელური წრფეების გასავლებად ხშირად იყენებენ სურათზე გამოსახულ ხელსაწყოს ( ხელსწაყო ხისტი არ არის ). მისი ნებისმიერი მდგომარეობის შემთხვევაში, ხერხდება პარალელური წრფეების გავლება, რადგან მას პარალელოგრამის აგებულება აქვს!
 2. სურათზე გამოსახულია ერთ-ერთი მათემატიკური ხელსაწყო. როგორც ჩანს, სიმძიმის ძალისზე მოქმედებით, ბერკეტი მაღლა იწევა, რაც განაპირობებს ისრის მოძრაობას. ისარიკი გვიჩვენებს სხეულისწონას რკალის მაგვარ საზომზე.
 3. ოთხკუთხედის მოდელი წრფის გასწვრივ გადაჭრეს და მიიღეს სამი ნაწილი. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ეს ოთხკუთხედი ჩაზნექილია და წრფეც ჩაზნექილ კუთხეზეა გავლებული.
 4. პარალელოგრამის ერთ-ერთი დიაგონალი პარალელოგრამის გვერდის მართობულია და ამ გვერდის ტოლია. BD დიაგონალი AB და CD გვერდების მართობულია. დიაგონალის გავლებით შევქმენით ორი ტოლდიდი სამკუთხედი რასაც გვიდასტურებს პარალელოგრამის თვისება და სამკუთხედის III ტოლობის ნიშანი. ტოლფერდა სამკუთხედებში ფუძესთან მდებარე ორი კუთხეები ტოლია, ანუ < A და < D1 ტოლებია, ისევე როგორც < B1 და < C. სამკუთხედის შიგაკუთხეების ჯამი 180°-ია.

  180 - < B2 = < A = < D

  მიღებული შედეგები:

  < A = 45°

  < B = 135°

  < C = 45°

  < D = 135°

 5. ძველ ბაბილონში თიხის ფირფიტებზე შესრულებული ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ ჯერ კიდევ 4000 წლის წინ იყენებდნენ ფესვის ამოღების წესს, რომელიც შეიძლება ასე წარმოვადგინოთ:

  √c= √(a2)+b ≈a+b/2a

  სადაც a უდიდესი ნატურალური რიცხვია, რომლის კვადრატი არ აღემატება c - ს. მაგალითად:

  √28=√25+3=5+3/10

  თუ რიცხვის კვადრატებს და ფესვებს შევადარებთ, დავინახავთ რომ ეს ხერხი ნამდვილად მიზანშეწონილია, გავაკეთოთ სხვა მაგალითები:

  √39=√36+3=6+3/12

  √80=√64+16=8+16/16

დაწვრილებით პროექტის შესახებ

წყარო

სახელმძღვანელო

მოიწონეთ გვერდი

დამატებული კომენტარები

სახელი: 8

დრო: 2021-02-12

კომენტარი:

კომენტარის დამატება

არ ვარ რობოტი

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 92

კომენტარი სულ: 27

საიტზე იმყოფება: 3

არქივი

2022-04

2019-05

2019-04