ფუნქცია

ავტორი: მარიამ დევნოზაშვილი | მეცხრე | სასწავლო თემები |

ფუნქცია ანუ ასახვა, ერთ-ერთი ძირითადი მცნება მათემატიკაში, რომელიც გამოსახავს ერთი ტიპის ცვლადი სიდიდეების კავშირს სხვა ცვლად სიდიდეებთან. ვიტყვით, დეტალურად
2018-05-08
782
11
0

ათწილადები

ავტორი: ლუკა შეყლაშვილი | მეცხრე | სასწავლო თემები |

წილადს, რომლის მნიშვნელია 10n, სადაც n ϵ N, ათწილადი ეწოდება. ათწილადს საერთოდ მნიშვნელის გარეშე გამოსახავენ და გამოყოფენ მძიმით, იმდენი რიცხვით დეტალურად
2018-05-06
1313
2
0

ტრიგონომეტრიული ფუნქციები

ავტორი: რატი ისიანი | მეცხრე | სასწავლო თემები |

ტრიგონომეტრია არის ამოცანები, რომლებიც ახლა ტრიგონომეტრიული ფუნქციების მეშვეობით იხსნება, დიდი ხნის წინათ წარმოიშვა. ძველად ასეთი ამოცანების დეტალურად
2018-05-06
903
1
0

კვადრატული განტოლება

ავტორი: ლიკა კოდიაშვილი | მეცხრე | სასწავლო თემები |

კვადრატული განტოლება - მათემატიკაში არის ax2 + bx + c = 0 სახის ისეთი მრავალწევრი, სადაც x ცვლადია, ხოლო a, b, c - ნებისმიერი რიცხვები. ზოგადად ამოიხსნება დეტალურად
2018-05-06
1517
1
0

პითაგორას თეორემა

ავტორი: ლაშა გრძელიშვილი | მერვე | სასწავლო თემები |

პითაგორას თეორემა მათემატიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ცნობილი დებულებაა. ეს დებულება მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებისა და ჰიპოტენუზის სიგრძეთა დეტალურად
2018-05-05
939
0
0
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 66

კომენტარი სულ: 27

საიტზე იმყოფება: 3

არქივი

2019-05

2019-04

2018-05